Agenda Burgemeester en wethoudersUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 30 juli 2019
00:00-00:00 uur, locatie Rockanje


Voorzitter:Peter de Jong


 
0 Besluitenlijst 30 juli 2019
 
1 Afronding internationale betrekkingen
 
2 Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State inzake hoger beroep tegen de omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning aan de Duinoordseweg 6 in Oostvoorne
 
3 Aanpassing beleidsregel bed and breakfast en gastenverblijven
 
4 Ontwerpbestemmingsplan Sanering Glastuinbouw Torenweg Rockanje/Aelbrechtsweg Oostvoorne