Agenda Burgemeester en wethoudersUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 16 juli 2019
00:00-00:00 uur, locatie


Voorzitter:Peter de Jong


 
0 Besluitenlijst 16 juli 2019
 
1 Jaarverslag 2018 en Begroting 2019 Samenwerking Voorne-Putten
 
2 DigiTaalhuis
 
3 Uitvoeringsplan VTH van de DCMR
 
4 Opleggen last onder dwangsom aan AIV Asbest B.V. Langeweg 17a Oostvoorne
 
5 Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 maart 2019, waarbij een verzoek om handhavend op te treden tegen een geplaatste schuur op het perceel Duinoordseweg 8 in Oostovorne is afgewezen
 
6 Uitspraak rechtbank inzake beroep B&B Berberislaan 3 Oostvoorne