Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Onze hedendaagse samenleving kan niet zonder de (belangeloze) inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Samen helpen zij burgers, door informele zorg en activiteiten, om deel te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving en om zelfredzaam te zijn.

De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is met de komst van de drie decentralisaties per 1 januari 2015 nog belangrijker geworden. Van burgers wordt verlangd dat zij ter voorkoming van de steeds verder stijgende professionele zorgkosten, waar mogelijk ook zelf een bijdrage/inspanning leveren aan de ondersteuning en participatie van (hulpbehoevende) burgers. Dit vraagt om een transformatie van het sociale domein, waarin kwaliteit en houdbaarheid van de zorg hand in hand gaan met het vergroten van de betrokkenheid van de samenleving.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Beleid en Visie