Toekomstvisie van de bedrijventerreinen

In mei 2011 is een onderzoek verschenen van de Stec Groep waarin de vitaliteit en levensvatbaarheid van de twee bedrijventerreinen van Westvoorne is onderzocht. De Moolhoek kwam uit de bus als een economisch gezien gemiddeld lokaal bedrijventerrein. De economische waarde van de Pinnepot is bovengemiddeld.

download: Vitaliteitscan Pinnepot

download: Vitaliteitscan Moolhoek

Op 14 juni 2011 zijn beide documenten in het college van B&W geweest die de documenten hebben vastgesteld. Ook de beschreven aandachtspunten voor de toekomst worden onderschreven.

 

Ondernemer