Beleid gemeente Westvoorne

Economisch beleid

Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad de nota Economisch Beleid vastgesteld.

Detailhandel en ambulante handel


Voor de detailhandel in de gemeente is ten eerste de winkeltijdenverordening van belang. Hierin zijn de openingstijden van de winkels in Westvoorne geregeld. Daarnaast is de parkeerbeleidnota interessant. Hierin is het parkeerbeleid van de gemeente vormgegeven. Voor de ambulante handel zijn de Markt- en standplaatsverordening Westvoorne en de beleidsregels over de verdeling van de standplaatsen van belang.

Bedrijventerreinen


Voor de bedrijventerreinen bestaat geen specifiek beleid. De geldende regels op de terreinen zijn terug te vinden in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Westvoorne’. Wel is er een vitaliteitscan uitgevoerd die de economische levensvatbaarheid van beide terreinen goed in kaart brengt.

Recreatie en Toerisme


Het recreatieve beleid van de gemeente tot 2020 is vastgelegd in de nota ‘Westvoorne Natuurlijk-actief!’. Deze nota geeft de doelen goed weer die de gemeente wil nastreven tot 2020. Overige relevante documenten op het gebied van recreatie en toerisme vindt u hieronder:

Land- en tuinbouw


Voor de land- en tuinbouwsector bestaan ook een aantal relevantie, deze kunt u hieronder terugvinden:


 


 

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Beleid gemeente Westvoorne