Verleende vergunningen

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend voor:

  • de horeca inrichting De Jongens, Dorpsweg 10, 3233 AG Rockanje. De vergunning is afgegeven op 16 mei 2019.

­­­­­­­­­­­­­­­


De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 APV een exploitatievergunning is verleend voor:

  • de horeca inrichting De Jongens, Dorpsweg 10, 3235 AG Rockanje. De vergunning is afgegeven op 16 mei 2019.


De vergunningen liggen ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje  tijdens de kantoortijden.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen