Verleende APV vergunningen

Dit item is verlopen op 02-01-2013.

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat op grond van Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend aan:

 

  • Rijnmond Tuinmarkten b.v. te Oostvoorne voor het op vrijdag 28 december, zaterdag 29 december en maandag 31 december 2012 verkopen van vuurwerk op de locatie Westvoorneweg/Langeweg in Oostvoorne. Verzenddatum: 15 november 2012.
  • De burgemeester maakt bekend dat een vergunning is verleend voor het exploiteren van: Café ’t Oude Raedthuys, Dorpsweg 46, 3235 AG Rockanje.Verzenddatum: 15 november 2012.

Verleende Drank- en Horecawet vergunningen

  • Vergunning model D aan Café ’t Oude Raedthuys, Dorpsweg 46, 3235 AG Rockanje. Verzenddatum 14 november 2012.

 

De stukken liggen vanaf maandag 26 november 2012 voor een periode van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de datum van verzending van deze vergunning, een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Westvoorne. Tegelijk met het bezwaarschrift kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen