Wat is mantelzorg?

U bent mantelzorger wanneer u meer dan acht uur per week zorgt voor een ander. U verleent deze zorg dan voor een periode langer dan drie maanden. Vaak zijn mantelzorgers mensen uit de directe omgeving van degene die zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld een familielid, buurman, of vriend. Een mantelzorger helpt iemand vaak met het huishouden of de persoonlijke verzorging. 

Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de Wmo. Gemeenten kunnen met de Wmo, mantelzorgers en vrijwilligers beter en gerichter ondersteunen. 

Eenzaamheid onder mantelzorgers

Er bestaat een verband tussen mantelzorger zijn en eenzaamheid  (Bron: Uit het oog, Expertisecentrum Mantelzorg Utrecht, 2011). Als het zorgproces vordert, nemen de taken van een mantelzorger vaak toe. Dit neemt veel tijd in beslag. De zorg kan veel impact hebben op uw gezin of het sociale netwerk. Alles bij elkaar kan dit veel druk opleveren. 

U kunt zich eenzaam voelen als mantelzorger. Misschien mist u een intieme relatie met uw partner. Of de relatie met vrienden en familie verandert omdat u minder tijd voor hen heeft.

Het kan ook voorkomen dat vrienden en familie zich niet goed een houding weten te geven tegenover de nieuwe situatie. Soms houdt een werkgever geen rekening met het feit dat u mantelzorger bent. Jonge mantelzorgers kunnen druk ervaren vanwege de zorg voor een ouder iemand. 

Positieve ervaringen

Eenzaamheid hoort bij het leven. Daarom hoeven we het niet te problematiseren, maar we moeten het ook niet onderschatten. Gelukkig hebben veel mantelzorgers ook positieve ervaringen door het zorgen. Zij krijgen een betere band met de hulpbehoevende. Mantelzorgers krijgen vaak waardering van anderen. Ook leren ze nieuwe vaardigheden aan. 

Wat te doen bij eenzaamheid als mantelzorger?

Het is belangrijk dat u als mantelzorger zich gezien en gehoord voelt door anderen om u heen. Het gaat dan om kleine gebaren die van groot belang kunnen zijn. Soms is er echter meer nodig om eenzaamheid tegen te gaan. Stichting MEE Plus kan dan hulp bieden.

Stichting MEE Plus

Stichting MEE Plus helpt mantelzorgers en vrijwilligers in Westvoorne. Mantelzorg is niet altijd even makkelijk. Stichting MEE Plus biedt een luisterend oor. Zo houdt u het zorgen langer en beter vol. Ook kunt u hier terecht met praktische vragen over wet- en regelgeving en geldzaken. Stichting MEE Plus biedt de volgende diensten aan:

  • Onafhankelijk advies bij vragen over mantelzorg(ondersteuning).
  • Een gratis mantelzorgmagazine.
  • De Mantelzorgsalon. Hier kunt u voorlichting bijwonen en andere mantelzorgers ontmoeten.   

Meer informatie

Neem contact op met MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden.
Telefoonnummer: (0181) 33 35 07
E-mail : servicebureau@meezhe.nl
Website van MEE Plus(externe link)