Kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan, kunnen leerlingenvervoer krijgen. Wanneer uw kind uit huis geplaatst is door de rechter, kan de voogd een aanvraag indienen. Bent u de voogd van het kind? Stuur dan een kopie van het besluit van de rechter mee. 

Wanneer heb ik recht op leerlingenvervoer?

  • U brengt en haalt uw kind zelf.
  • Uw kind reist alleen of onder begeleiding met het openbaar vervoer.
  • Uw kind heeft aangepast vervoer met de taxi.
  • De afstand tussen woonhuis en school is 6 kilometer of meer. 

De school moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De school biedt onderwijs dat uw kind nodig heeft.
  • De school houdt rekening met uw levensovertuiging en godsdienst.
  • Een manier van lesgeven, zoals Jenaplan en Montessori, is geen levensovertuiging. 

Eigen bijdrage

Voor het schooljaar 2022-2023 gaat de gemeente uit van uw gecorrigeerde inkomen in 2020(en van uw partner). De grens voor het bedrag is € 27.900,00. 
Is uw (gezamenlijke) inkomen in 2020 hoger dan € 27.900,00? Dan betaald u een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw inkomen. 
 

Leerlingenvervoer aanvragen

Download het:

U kunt het volledig ingevulde formulier opsturen naar:
Gemeente Westvoorne
t.a.v. team Werk, Inkomen en Service
Postbus 550
3235 ZH Rockanje

Of mail het formulier naar infowis@westvoorne.nl

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Joëlle van der Bom, tel. (0181) 40 80 04 of per e-mail j.vanderbom@westvoorne.nl.