Kust Zuid-Hollandse eilanden, onderzoek en ontwikkeling monding Haringvliet

Voor de kust van Voorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. Nu al kun je heel ver de zee inlopen voordat je tot je middel in het water staat. Dit is van invloed op onder meer de natuur, het karakter van het strandgebied, de recreatiemogelijkheden en de waterveiligheid. Bij dit laatste aspect speelt het stijgen van de zeespiegel ook een rol. 

Toekomst 

Om in de toekomst goede keuzes te kunnen maken voor het gebied, is een uitgebreid onderzoek naar de verzanding en de gevolgen ervan belangrijk. Het onderzoek richt zich het komend jaar op de natuurlijke ontwikkeling van het kustgebied. Met andere woorden: hoe snel en waar vindt de verzanding precies plaats, de waterveiligheid en de gevolgen voor de ecologie, recreatie, economie en leefbaarheid. Op basis van de resultaten die eind 2021 worden verwacht, kunnen de partijen verder met de ontwikkeling van het kustgebied. 

Dit onderzoek laat de gemeente Westvoorne samen met twaalf andere partijen uitvoeren. Want samen willen we dat dit een aantrekkelijk en leefbaar gebied blijft om in te wonen, werken en recreëren. 

Studiegebied 

We doen dit samen

De verzanding van de kust is niet alleen van belang voor Westvoorne. Daarom zijn twaalf partijen een samenwerking aangegaan: provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Natuurmonumenten, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Recreatieschap Voorne-Putten.

De stuurgroep bestaat uit de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Westvoorne en Rijkswaterstaat. 
 

Waar staan we nu?

Onlangs ondertekenen alle partijen die samen de coalitie vormen de samenwerkingsovereenkomst voor de onderzoeksfase. In november 2020 worden de onderzoeken aanbesteed. Naar verwachting worden de onderzoeken eind 2021 afgerond en kunnen op basis van de resultaten van deze onderzoeken vervolgafspraken worden gemaakt.

Nieuws

In dit interview vertellen gedeputeerde Jeannette Baljeu van de Provincie Zuid-Holland en wethouder Lies van er Pol van de gemeente Westvoorne meer over het belang van het onderzoek, de samenwerking en de toekomst. 

Lees hier het persbericht : Start onderzoek naar verzanding kustgebied monding Haringvliet.