Kent u iemand die een lintje verdient?

In Westvoorne is het fijn wonen. Dat komt (mede) doordat mensen naar elkaar omkijken en heel veel mensen zich inzetten voor de samenleving. 

Denk aan: 

 • Die buurvrouw die elke week belangeloos oudere mensen meeneemt in de rolstoel voor een wandeling;
 • Die lieve begeleidster van de activiteiten in het verzorgingshuis;
 • De coach, die al jaren bij de sportclub is of de ouder die daar de jeugd begeleidt en allerlei hand- en spandiensten verricht;
 • De bestuurder die dit al heel lang belangeloos doet;
 • De organisator van evenementen.

Vrijwilligers dus, die al jaren actief zijn en zich met hart en ziel inzetten voor één of meerdere organisaties of verenigingen.

Ken jij ook zo iemand? Iemand die iets heel bijzonders doet voor de samenleving? Iemand die een lintje verdient? En woont deze persoon in Westvoorne?
Draag deze persoon dan voor een Koninklijke onderscheiding! 

Ik wil iemand voordragen

Wilt u iemand voordragen voor de Koninklijke onderscheiding 2022? Doe dit dan vóór 1 juli 2021. De voorgestelde persoon moet aan een aantal criteria voldoen. Neem contact op met onze kabinetsmedewerker voor meer informatie.

Hier kunt u terecht voor het voorstelformulier(externe link)

Na invulling van het formulier wordt er contact met u opgenomen door onze kabinetsmedewerker Marianne de Groot.

Neem ook eens een kijkje op de website www.lintjes.nl(externe link).

Wanneer?

Om in aanmerking te komen voor de Lintjesregen 2022 moet de aanvraag voor 1 juli 2021 binnen zijn bij de gemeente.  Dat lijkt vroeg, maar in de tijd tussen 1 juli en Koningsdag wordt de aanvraag door meerdere mensen bekeken en beoordeeld.

De medewerker van de gemeente neemt contact met u op. Om te bepalen of iemand in aanmerking zou kunnen komen voor de onderscheiding heeft zij eerst een aantal gegevens nodig, o.a.:

 • Welke vrijwilligersactiviteiten of andere activiteiten onderneemt de kandidaat;
 • Sinds wanneer doet hij of zij deze activiteiten en is de kandidaat nog actief;
 • Kan er een indicatie gegeven worden van de tijd die eraan is/wordt besteed. 

Daarna zal zij aangeven welke gegevens en documenten voor de uiteindelijke aanvraag aangeleverd moeten worden. De Kabinetsmedewerker zal u daarbij ondersteunen. 

Procedure na voordragen

 • Het aanvraagformulier met ondersteuningsbrieven wordt ingeleverd bij de Kabinetsmedewerker;
 • Als alles compleet is gaat de aanvraag naar de burgemeester. De burgemeester geeft advies over alle aanvragen. Is dit advies positief, dan wordt er ook een voorstel gedaan voor de soort en hoogte van de onderscheiding;
 • Het advies van de burgemeester met al uw stukken gaat naar de Commissaris van de Koning;
 • Zijn advies komt uiteindelijk bij het Kapittel voor de Civiele Orden voor een eindadvies aan de betrokken minister. Na een positief oordeel van de minister wordt een Koninklijk Besluit gemaakt, dat hierna door Z.M. de Koning wordt getekend. 

Contact

U kunt contact opnemen met Marianne de Groot-Verhoeff.
Telefoonnummer: (0181) 40 80 75
E-mail: ma.degroot@westvoorne.nl