Veranderingen in de zorg

Decentralisaties in het sociale domein

Het Rijk stoot een flink aantal zorgtaken af naar de gemeenten. Naast zorgtaken komen ook delen van de sociale zekerheid en de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen.

Deze overheveling van taken noemen we 'decentralisaties'.

Deze overgang van taken zorgen dat een intensieve ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding noodzakelijk is, waarbij ook inwoners en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld regelmatig betrokken worden.

Op deze pagina vindt u informatie over de voortgang van de voorbereiding en over de manier waarop Westvoorne  invulling geeft aan de (nieuwe) taken in het sociale domein.

Meer weten over veranderingen in de zorg?

Veranderingen in de huishoudelijke hulp

Veranderingen in de zorg

www.zorgwijzer.nl

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Zorg & Welzijn