3 Decentralisaties

Gemeenten krijgen niet alleen de opdracht om de decentralisaties uit te voeren, maar ook om dit met minder geld te doen dan de Rijksoverheid dit nu doet. Gemeenten moeten het dus op een andere manier doen. Dat kan bijvoorbeeld door de zorg en ondersteuning slimmer te organiseren en door aanbieders met elkaar te laten samenwerken.

 • Daarnaast zal de gemeente ook meer van inwoners zelf vragen. Alleen samen met onze inwoners, lokale organisaties en vrijwilligers  kunnen we deze enorme uitdaging aan en kunnen we inwoners die dat nodig hebben, blijven ondersteunen.

  De krachten gebundeld

  Niet alleen samenwerking met inwoners en lokale organisaties is belangrijk, ook de samenwerking met andere gemeenten. Elke gemeente staat immers voor dezelfde uitdaging. Daarom hebben de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis de handen ineen geslagen. Beide gemeenten hebben in 2013 gezamenlijk plannen ontwikkeld voor de drie decentralisaties. Het resultaat is het beleidsplan ‘De krachten gebundeld’. Het plan beschrijft een ‘foto’ van hoe we als gemeenten het eindresultaat voor ons zien.

  In 2014 staan we voor de uitdaging om deze plannen te vertalen naar concrete stappen die we, samen met inwoners en organisaties, willen en moeten zetten om het eindresultaat te realiseren. Bij het nadenken over en het zetten van deze stappen vinden we het belangrijk om ook inwoners en organisaties te betrekken. Want als gemeente willen we deze stappen zoveel mogelijk samen met u maken.

  In de startblokken

  Op dit moment zijn we (gemeente Westvoorne en gemeente Hellevoetsluis) druk bezig om de ‘startblokken’ hiervoor klaar te zetten. We zullen u als inwoners en organisaties binnenkort informeren over de verschillende manieren waarop u mee kunt denken en mee kunt doen. De verwachting is dat we in april klaar staan. We hopen dat er vele betrokken inwoners en organisaties met ons aan de start zullen verschijnen!

  Wilt u meer weten?

  Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn nog niet alle genoemde wetten aangenomen door het Kabinet. Daarom is het nu nog niet zeker wat de gevolgen voor onze zorgcliënten zullen zijn. Zodra de wetten definitief zijn, zullen wij u op verschillende manieren actief informeren over de toekomstige veranderingen, bijvoorbeeld via deze website, maar ook via de lokale kranten en de gemeentepagina in Weekblad Westvoorne.

 

Inwoner