Aangepast beleidregels subsidie 2018 en subsidieverordening

De visie van het subsidiebeleid is dat deze voorziening ter ondersteuning is voor de verenigingen en stichtingen van de gemeente Westvoorne. Om het aanbod in stand te houden en de organisaties gezond te houden. Het instrument subsidies wordt ingezet ter stimulering of waardering van het werk van een instelling.

Bekijk hier de beleidsregels subsidie 2018

Bekijk hier de subsidie subsidieverordening 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Subsidie