Project Snippergroen

  • Project Snippergroen eindigt

    In oktober 2015 is de gemeente gestart met het project Snippergroen. Dit project is bedoeld om alle situaties waarin sprake is van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond op te heffen. Daarvoor worden de situaties beoordeeld en worden -als dat nodig blijkt- met de betrokken bewoners afspraken gemaakt. Als einddatum van het project geldt 31 december 2017. Wat betekent deze einddatum?

  • Start project Snippergroen Oostvoorne

    In mei start het project Snippergroen in Oostvoorne. Hiermee willen we het gebruik van gemeentegrond regelen, zodat duidelijk wordt wat nu van wie is. Inwoners die een stukje gemeentegrond, tot een oppervlakte van 150 m², direct grenzend aan hun woonperceel gebruiken, krijgen de mogelijkheid deze grond tegen een vaste projectprijs van € 80,-- per m² aan te kopen. 

  • Informatieavond en persoonlijk contact

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Project Snippergroen