AED

 

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Volgens de wet mag iedereen een AED gebruiken, dus ook niet medisch-geschoolde personen. Wel is kennis van reanimatie benodigd. Dit kunt u leren door het volgen van een cursus, hoe werkt  een AED en hoe gebruik je de AED. Als u dan een keer echt een AED moet gebruiken bij een reanimatie, kent u het apparaat en gaan er geen kostbare minuten verloren.
 

AED4EU


Via deze website kunt een AED aanmelden, daarnaast toont de website een totaal overzicht van alle (aangemelde) AED’s binnen Nederland. Zo kunt u zien binnen uw gemeente hoeveel AED’s er aanwezig zijn en waar deze hangen.

Stel uw AED beschikbaar voor Hartveilig Wonen!

De meeste organisaties hebben een AED paraat voor interne calamiteiten. Het zou mooi zijn als we uw AED ook voor externe calamiteiten kunnen inzetten. Want een hartstilstand kan natuurlijk ook in de buurt van uw organisatie plaatsvinden. Samen met uw AED maken we Westvoorne hartveilig. 
 
Wilt u uw AED beschikbaar stellen voor Hartveilig Wonen? Dan kunt u ervoor kiezen om dit tijdens werktijden te doen of 24 uur per dag. Voor meer informatie en aanmelding van uw AED voor Hartveilig Wonen kijk op hartveiligwonen.nl of bel 088 – 625 42 00. 

Meer informatie over reanimatie en het gebruik van een AED kunt u vinden op:

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Veiligheid > AED