De gemeente Westvoorne nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst over mogelijke locaties voor een integraal kindcentrum (IKC) in Oostvoorne. De drie locaties die voorliggen zijn:
• Vrouwe Machteldweg/F. van Borselenweg
• Valweg/Molenweg
• uitbreiding school Mildenburglaan en school Polderslaan
U kunt schetsen bekijken en uw mening geven over bijvoorbeeld de situering van het nieuw te bouwen IKC, de omgeving en de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Datum en tijd

Woensdag 29 juni 2022, 18.30 – 21.30 uur

Locatie

Hotel ’t Wapen van Marion, Zeeweg 60 in Oostvoorne

Meer informatie over het IKC

De bijeenkomst is bedoeld voor ouders, omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Het is een open bijeenkomst waar u zo kunt binnenlopen, aanmelden is niet nodig. Klik op deze link voor meer informatie over het IKC, het proces en de bijeenkomst. Daar kunt u zich ook abonneren op een nieuwsbrief, waarmee wij u in de toekomst op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom het IKC.