Resultaten onderzoek huishoudelijk afval

Dit item is verlopen op 31-10-2016.

In mei hebben alle huishoudens in Westvoorne een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een onderzoek over de inzameling van ons huishoudelijk afval. 

Ruim 1.200 inwoners deden mee aan dit onderzoek en gaven antwoord op de vraag: Waar zijn er mogelijkheden om nog meer afval te scheiden?
De voornaamste uitkomsten van het onderzoek zijn dat er een grote voorkeur is om binnen het bestaande inzamelsysteem mogelijkheden te vinden en dat daarbij vooral gedacht wordt aan PMD (Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons) en oud papier en karton. Ook leeft nadrukkelijk de wens om de milieustraat ruimer open te stellen en wordt veel waarde gehecht aan de bestaande grofvuilinzameling.

Tijdens de inwonersbijeenkomst op 29 juni zijn de voornaamste resultaten uit het onderzoek gepresenteerd en toegelicht. De aanwezige belangstellenden toonden veel interesse in dit onderwerp. Met elkaar werd over verschillende zaken nader van gedachten gewisseld. Dat maakte het tot een interessante bijeenkomst. 

De gemeente gaat nu aan de slag met de verwerking van de resultaten om zo tot een nieuwe koers voor het huishoudelijk afval te komen. Daarbij betrekt zij ook de uitkomsten van de eveneens in mei uitgevoerde sorteeranalyse van het ingezamelde restafval. Nog voor het einde van 2016 verwacht de gemeente een beeld te hebben van de toekomstige afvalinzameling.
Heeft u de inwonersbijeenkomst gemist, dan kunt u de antwoorden op de vragen uit het onderzoek in detail inzien in de onderzoekrapportage.
 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Nieuws