Minicontainers

Voor de inzameling van huishoudelijk afval maakt de gemeente gebruik van twee systemen. Alle huishoudens (met een grondgebonden woning) beschikken over een set minicontainers. Deze bestaat uit een restafvalcontainer met  een inhoud van 140 liter en containers voor GFT-afval, papier/karton en PMD. Voor deze containers heeft men de keuze uit een volume van 140 liter of 240 liter. Het is later mogelijk die keuze nog te wijzigen. Voor de inzameling van PMD kunt u (naar keuze) gebruik maken van de Plastic Heroes zak als van een PMD minicontainer.

Bewoners van een gestapelde woning (appartement of beneden-bovenwoning) maken gebruik van een ondergrondse afvalcollector.

Extra container aanvragen

Op verzoek kunt u een extra minicontainer aanvragen voor restafval en voor GFT-afval. Voor restafval is dat  een container van 140 liter (deze is standaard). Per (extra) container is een aanvullend tarief voor afvalstoffenheffing verschuldigd. U vindt dit tarief op het formulier op deze website. U ontvangt hiervoor een aanslag van SVHW. Voor GFT-afval kunt u kiezen uit de formaten 140 liter en 240 liter. Per extra container is  een borg van €30 verschuldigd. Deze borg wordt na inname van de container gerestitueerd. U ontvangt voor deze borg een factuur van de gemeente. 

Wijzigingen

Voor wijzigingen betreffende minicontainers is een formulier op de website beschikbaar. Via dit formulier kunt u een ander formaat aanvragen (met uitzondering van restafval), een extra minicontainers aanvragen en/of laten innemen en schades of vermissingen melden.

Registratie
Alle minicontainers in onze gemeente zijn voorzien van een chip.
Primaire doel daarvan is dat de minicontainer, behorend bij uw adres, wordt herkend. Zonder deze chip wordt de minicontainer niet geleegd. In het kader van beheer leidt de toepassing van chips daarnaast ook tot een actuele en betrouwbare administratie, noodzakelijk in het kader van de gemeentelijke afvalstoffenheffing.
 
 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Afval > Minicontainers