Asbestverwijdering

Gaat u klussen of verbouwen bij een gebouw dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Ook bij (sloop)werkzaamheden met meer dan 10 m3 sloopafval moet u een sloopmelding doen. Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.

Hoe verloopt de aanvraag van een sloopmelding?
U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:

 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
 • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen;
 • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.
 • U krijgt van de DCMR, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. 

Verpakken van asbest
Asbest moet dubbel verpakt worden in speciale asbestzakken en bijbehorende tape. Deze kunt u op vertoon van uw sloopmelding van de DCMR bij de milieustraat verkrijgen, echter niet op zaterdagen. Om te voorkomen dat asbestdeeltjes in de lucht komen moet u het overtollig verpakkingsmateriaal en gebruikte beschermingsmiddelen als asbestverdacht materiaal in de zakken mee verpakken.

Transport naar de milieustraat
Hierna is de mogelijkheid om asbest op vertoon van de sloopmelding van de DCMR af te geven bij de milieustraat in Oostvoorne. De openingstijden/locatie van de milieustraat vind u hier.

Bij het inleveren van asbest moet u rekening houden met de volgende procedure:

 1. U neemt de door de DCMR (namens de gemeente) afgegeven sloopmelding mee bij het inleveren van het asbest bij de milieustraat.
 2. U dient de aangeboden asbest dubbel verpakt en afgesloten in speciale asbestzakken (gratis verkrijgbaar bij de milieustraat) aan te bieden.
 3. particulieren kunnen eenmalig tot wel 35 m2 asbest inleveren bij de milieustraat..
 4. De gesloten asbestzak meldt u aan bij de medewerker van de milieustraat.
 5. Er wordt visueel gecontroleerd op de juiste wijze van aanlevering van het asbest.
 6. Er worden geen handelingen verricht door medewerkers bij om- of overpakken en lossen van asbesthoudend materiaal.
 7. Bij juiste aanlevering van de asbesthoudend materiaal krijgt u instructie hoe u de verpakte asbesthoudende materialen in de container moet plaatsen.
 8. Verkeerd aangeleverd asbesthoudend materiaal wordt geweigerd.

​​​​​​​Vragen
Als u vragen heeft over asbest en meldingen dan kunt u contact opnemen met de DCMR via het telefoonnummer 0888 333 555. Op de website van de DCMR kunt meer informatie vinden.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Afval > Asbestverwijdering