Samen met u willen we in beeld brengen hoe we Rockanje, Oostvoorne en Tinte vitaal houden.
En hoe we hier ruimte blijven geven aan wonen, werken, vervoer en samenleven in de toekomst.

Daarom willen wij per kern een dorpsvisie op gaan stellen en daar hebben wij uw input bij nodig.

Want juist u weet wat uw dorp uniek maakt.
Uiteindelijk (voor de zomer van 2021) wordt per dorpskern een visie opgeleverd.

Nb. De participatie over de gemeentelijke fusie met Hellevoetsluis en Brielle volgt een eigen proces.
De dorpsvisies zelf vormen input vanuit onze gemeente voor de nieuwe gemeente op Voorne.

Digitale Dorpsplein

Op het digitale Dorpsplein kunt u uw wensen en ideeën kenbaar maken. Zowel in beeld als tekst. Geef bijvoorbeeld aan wat uw meest favoriete plek is in uw dorp of wat de belangrijkste kernwaarden van uw dorp zijn. Speciaal voor de kinderen is er een jeugdpagina: hier zijn de kinderen even de baas van het dorp en denken zij mee over de toekomst. 


Aanmelden digitale bijeenkomst