Heeft u een goed idee voor Westvoorne?

Dan kunt u binnenkort een burgerinitiatief of jongereninitiatief indienen bij de gemeenteraad. 
Met het burger- of jongereninitiatief wordt uw idee besproken door de gemeenteraad. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden

Een burgerinitiatief moet o.a. aan deze voorwaarden voldoen:

  1. Het burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad.

  2. Het burgerinitiatief wordt ondersteund door ten minste 50 inwoners van de gemeente Westvoorne van 18 jaar en ouder. Een jongereninitiatief moet worden ondersteund door ten minste 25 handtekeningen van inwoners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

  3. Het burgerinitiatief bevat een duidelijk voorstel met toelichting en u geeft aan waarover de raad een besluit moet nemen. In de Verordening Burgerinitiatief vindt u uitgebreide informatie, de voorwaarden en de spelregels. U kunt de Verordening Burgerinitiatief(externe link) hier downloaden.

Indienen burgerinitiatief

U kunt uw voorstel indienen via de griffier. Vul dan dit formulier in: Formulier Burgerinitiatief en jongereninitiatief. Na het indienen van uw voorstel besluit de gemeenteraad of het aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, bespreken de raadscommissie en de raad de inhoud van uw initiatief. Tijdens deze bespreking kunt u uw plan kort toelichten. Uiteindelijk besluit de raad om uw initiatief wel of niet te steunen.