Wettelijke taken burgemeester

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie van beleid
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Facilitaire zaken en archief
 • Bestuur- en kabinetszaken
 • Juridische zaken
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerinitiatief
 • (Inter)nationale en bestuurlijke regionale samenwerking (o.a. MRDH AB)
 • Evenementenbeleid

Regeling waarneming

 • Facilitaire zaken en archief : Henk de Graad
 • Juridische zaken : Jorriena de Jongh - de Champs
 • Communicatie en voorlichting : Lies van der Pol
 • Burgerinitiatief : Lies van der Pol
 • (Inter)nationale en bestuurlijke regionale samenwerking (o.a. MRDH AB) : Lies van der Pol
 • Overige taken : dienstdoende loco-burgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), lid 
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), lid
 • Syntrophos, plaatsvervangend lid
 • Streekarchief Voorne-Putten, Rozenburg, lid
 • Voorne-Putten Werkt!
  Centrumgemeente-constructie ondergebracht bij Nissewaard.
  Benoeming/aanwijzing c.q. vertegenwoordiging door het college
 • GR Werkorganisatie Voorne, lid
 • Regiegroep Voorne-Putten, lid
 • Platform Hinder en veiligheid, lid
 • Districtelijk Justieel Veiligheidsoverleg, lid
 • Havenbedrijf Rotterdam NV / bestuurlijk convenantsoverleg, plaatsvervangend lid

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Kern Kunst Westvoorne, onbetaald
 • Bestuurslid Dataland, onbetaald
 • De Jong Coaching & Advies (eenmanszaak) betaald
 • Voorzitter commissie Kwaliteit en Toezicht Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond