U ontvangt uw uitkering op de laatste werkdag van de maand. Heeft u inkomsten? Geef deze uiterlijk één dag voor de betaaldatum door. Anders wordt uw uitkering later uitbetaald.

Dit zijn de betaaldata voor 2022:

 • Maandag 31 januari
 • Maandag 28 februari
 • Donderdag 31 maart
 • Vrijdag 29 april
 • Dinsdag 31 mei
 • Donderdag 30 juni
 • Vrijdag 29 juli
 • Woensdag 31 augustus
 • Vrijdag 30 september
 • Maandag 31 oktober
 • Woensdag 30 november 
 • Woensdag 21 december

U kunt ervan uitgaan dat uw uitkering op de betaaldatum wordt uitbetaald. Het verschilt per bank hoe laat uw geld op uw rekening staat.

U krijgt vakantiegeld samen met uw uitkering van mei. U krijgt mogelijk geen vakantiegeld als er sprake is van verrekening of beslaglegging van uw uitkering.

Meer informatie over betaaldata

Neem contact op met team Werk, Inkomen en Service. 
Telefoonnummer: 14 0181
E-mail: infowis@westvoorne.nl
Bezoekadres: Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Woensdag van 13.30 tot 17.00 uur