Heeft u of een dierbare van u psychische of psychosociale problemen? Dan kan zelfstandig wonen soms lastig zijn. In deze situatie kunt u beschermd wonen aanvragen. Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt. Welke hulp u precies krijgt en hoe lang die duurt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Wat is beschermd wonen?

  • U heeft 24 uur per dag toezicht en begeleiding (soms op afroep, soms vlakbij).
  • U heeft een eigen kamer. De badkamer, keuken en zitkamer deelt u misschien met andere bewoners.
  • Een begeleider helpt u met uw dagindeling, het huishouden en andere praktische zaken.

Voorwaarden

Om beschermd wonen aan te vragen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U bent 17,5 jaar of ouder.
  • U heeft een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis.
  • U kunt niet (meer) zelfstandig wonen.
  • Het is noodzakelijk dat er 24 uur per dag hulp beschikbaar is.

Heeft u een (licht) verstandelijke beperking? Dan is de Wet langdurige zorg (Wlz) van toepassing. Deze wet gaat vóór de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wordt uw aanvraag bij de Wlz afgewezen? Dan komt u misschien alsnog in aanmerking voor beschermd wonen.  

Beschermd wonen aanvragen

Beschermd wonen valt onder de Wmo. De gemeente Hellevoetsluis regelt de Wmo voor de gemeente Westvoorne. 

Meer informatie vindt u op de website van Hellevoetsluis.(externe link)