Vergadering Burgemeester en wethouders 15-07-2014

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 17-03-2016.

2

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 15 juli 2014

Bijgevoegde documenten

1 Ontwerpbegroting 2015 Syntrophos

Bijgevoegde documenten

2 Cliƫntondersteuning Stichting MEE

Bijgevoegde documenten

3 Advies van de Commissie voor de m.e.r. over de m.e.r.-beoordeling voor het windpark Slufterdam

4 Woningmarktafspraken en kleinschalige woningbouwplannen

5 Principemedewerking bestemmingswijziging Kortedijkje 8 Rockanje

6 Beantwoording vragen uit de raad van juli

Bijgevoegde documenten

7 Samenwerking gemeente Brielle

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie