Nieuwe brug Hooischelf/Vogelgaarde

Dit item is verlopen op 23-07-2017.

De brug tussen de Hooischelf en de Vogelgaarde is al enige tijd buiten gebruik. Inmiddels zijn alle voorbereidende werkzaamheden afgerond. Donderdag 13 juli wordt de oude brug gesloopt. Vanaf vrijdag wordt begonnen met het bouwen van de nieuwe brug, dit gebeurt vanaf het water. De werkzaamheden nemen ongeveer een week in beslag.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Werk in uitvoering