Volg ons ook op social media   Facebook afbeelding twitter logo Rss feed

Gemeenteraad akkoord met sluitende begroting 2019

De gemeenteraad heeft de begroting voor 2019 in haar vergadering van 12 november unaniem goedgekeurd. Naast het vinden van financiële ruimte voor de nieuwe plannen in het collegeprogramma, is het college er ook in geslaagd de begroting meerjarig sluitend te krijgen.

Lees verder over de begroting

Gemeenteraad neemt initiatief voor koers bestuurlijke toekomst

De gemeenteraad stelt een commissie in die de bestuurlijke toekomst van Westvoorne gaat onderzoeken. De raad heeft hiertoe het initiatief genomen nadat de gemeenteraad van Hellevoetsluis besloot niet door te gaan met de Werkorganisatie Voorne. De tijdelijke Commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne start op 1 januari 2019 en onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking van de gemeenten op Voorne-Putten. In de commissie hebben de fractievoorzitters zitting.

Lees verder

Vacatures 

vakspecialist groen

Heb je groene vingers en werk je graag buiten? Kom dan ons team Beheer & Onderhoud Buitenruimte versterken! 


woonconsulent

Westvoorne is een groene gemeente op Voorne-Putten. Het strand van Rockanje, het Oostvoorns meer en een duingebied met gevarieerde natuur maken Westvoorne tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken en te ontspannen. Woonbedrijf Westvoorne is onderdeel van gemeente Westvoorne en verhuurt en beheert zo’n 1.000 sociale huurwoningen in Oostvoorne, Rockanje en Tinte. 'Klein, lokaal en betrokken’ is de doelstelling van Woonbedrijf Westvoorne. Vanuit het gemeentehuis in Rockanje zetten 11 enthousiaste medewerkers zich hier elke dag voor in. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting