Volg ons ook op social media   Facebook afbeelding twitter logo Rss feed

Maak kennis en praat mee! ‘De toekomst in het vizier’

Op 25 september hebben de burgemeester en wethouders van Westvoorne het collegeprogramma 2018-2022 vastgesteld. Dit programma heeft de titel ‘De toekomst in het vizier’ gekregen. Wilt u weten wat de politieke speerpunten van dit programma zijn? Hoe het college participatie inzet om beleid voor de kernen Rockanje, Oostvoorne en Tinte te vormen? Hoe zij aan de slag gaat met regionaal beleid op Voorne in afstemming met de andere gemeenten? En welke relatie het programma heeft met de begroting die binnenkort wordt behandeld? Kom dan naar een bijeenkomst bij u in de buurt. 

De bijeenkomsten beginnen met een plenair gedeelte waarin u antwoorden krijgt op bovenstaande vragen. Daarna is er genoeg gelegenheid om kennis te maken met de collegeleden en gesprekken aan te gaan over de speerpunten uit het collegeprogramma en de begroting. De bijeenkomsten vinden plaats op 15, 17 en 18 oktober. In de namiddag is er een bijeenkomst voor ondernemers en maatschappelijke organisaties en in de avond voor inwoners van Westvoorne. Iedereen uit Westvoorne is welkom! Graag tot ziens.

Om het collegeprogramma De toekomst in het vizier, alsook de portefeuilleverdeling in te zien, klikt u op onderstaande links:

Afdeling Burgerzaken op 30 oktober gesloten

De afdeling burgerzaken van de gemeente Westvoorne neemt op 30 oktober een nieuwe computer-applicatie in gebruik. Daarom is de afdeling burgerzaken op dinsdag 30 oktober 2018 de gehele dag gesloten voor publiek. Dit betekent dat u op deze dag geen paspoorten, id-kaarten en rijbewijzen kunt aanvragen of afhalen. Ook het regelen van andere zaken op het gebied van de burgerlijke stand is op deze dag niet mogelijk. 

College neemt voorlopig standpunt in over tijdelijke huisvesting De Zeewinde

De laatste informatie over de tijdelijke huisvesting van basisschool De Zeewinde vindt u hier.
 

Takkenbosroutes oktober / november 2018

Wilt u uw snoeiafval eenvoudig en verantwoord afvoeren, dan kunt u dit afval aanmelden voor de takkenbosroutes die de gemeente rijdt. Komt de datum waarop de takkenbosroute wordt gereden u niet uit, dan kunt u uw snoeiafval inleveren op de milieustraat in Oostvoorne. Voor meer informatie klik hier.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting