Restaurant De Bodega krijgt een vervolg

Dit item is verlopen op 31-08-2017.

Er gaat gebouwd worden in het centrum van Rockanje. Op de plek waar restaurant De Bodega stond komt een nieuw pand met daarin een restaurant en twee appartementen. Op woensdag 17 mei tekenden familie Slingerland en wethouder Van der Meij het koopcontract voor een deel van de grond.

In juli 2014 is het pand van restaurant De Bodega door brand verwoest. Sinds die tijd ligt er een lege plek in het dorpscentrum van Rockanje. Gelukkig heeft de grondeigenaar, familie Slingerland, de mogelijkheid gevonden om een nieuw restaurant te bouwen. Samen met de gemeente is gekeken of het nieuwbouwplan van het restaurant zou kunnen bijdragen aan de verbetering van het dorpscentrum. Extra woningen en ruimte voor een terras zijn in de kern van Rockanje bijvoorbeeld zeer gewenst, maar dit leek niet haalbaar op het relatief kleine perceel.

Momenteel ligt er een plan voor een restaurant, twee appartementen en een mooi terras om de gezelligheid rond het Dorpsplein te versterken. Om dit plan te kunnen realiseren is een extra stukje grond nodig van de naastgelegen locatie (waar vroeger gebouw De Pit stond). Afgelopen woensdag hebben de heren Slingerland en wethouder Van der Meij (namens de gemeente) de koopovereenkomst ondertekend voor deze strook grond. 

Het college van burgemeester en wethouders zien in het nieuwbouw een verbetering voor het centrum en zijn daarom blij met de ontwikkeling. Met de bouw wordt een stap gezet naar het realisering van de Centrumvisie voor Rockanje. Met die visie willen inwoners, ondernemers en gemeente met elkaar een aantal concrete impulsen aan het centrum van Rockanje geven. Dit met als doel de levendigheid weer naar het centrum terug te brengen. In het najaar worden de eerste bouwactiviteiten verwacht, zodat voor het zomerseizoen 2018 het restaurant mét terras in gebruik kan worden genomen. 

ondertekenig oude bodega wet. v.d. Meij en dhr. Slingerland
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Persberichten