Landelijke compostactie

Op 25 maart gratis compost voor scheiden afval.

Inwoners van Westvoorne kunnen eenmalig gratis een zak compost ophalen op  zaterdag 25 maart tussen 9.00 en 12.00 uur bij de milieustraat aan de Langeweg 26 in Oostvoorne. Met deze actie bedanken Indaver en de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hun inwoners voor hun bijdrage aan het scheiden van groente- fruit en tuinafval. U moet er wel snel bij zijn, want op=op. Ook inwoners waar organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen compost ophalen. 

Natuurlijke balans

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) worden gescheiden van ander afval. Deze organische reststromen dienen weer als grondstoffen voor onder andere compost waarmee de biologische kringloop rond is.
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. 

Goed voor milieu én portemonnee!

Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart het inzamelen van gft geld, omdat dit een goedkopere manier van afvalverwerken is dan het verbranden van restafval. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Nieuws