Gewijzigde dienstverlening Hemelvaartsdag

Sluiting gemeentediensten

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf en de milieustraat gesloten.

Wijziging afvalinzameling

De inzameling van uw grofvuil in de kern van Oostvoorne op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) wordt uitgevoerd op zaterdag 27 mei. U kunt uw grofvuil aanmelden tot en met dinsdag 23 mei. Wilt u ervoor zorgen dat het door u aangemelde grofvuil op zaterdag 27 mei uiterlijk om 7.30 uur wordt aangeboden?

Vanwege Hemelvaartsdag is de milieustraat op donderdag 25 mei gesloten. Als u afval naar de milieustraat wilt afvoeren, dan kunt u daarvoor in deze week terecht op: maandag 22 mei van 8.00 tot 11.30 uur; vrijdag 26 mei van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag 27 mei van 9.00 - 12:00 uur.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Nieuws