De gemeente vraagt om uw mening

Hoe denkt u over uw woonomgeving en zorg & welzijn? Wat vindt u van de relatie inwoner-gemeente? Bent u tevreden over onze dienstverlening? Als gemeente vinden wij het belangrijk wat u van onze gemeente vindt. 

Hoe denkt u over uw woonomgeving en zorg & welzijn? Wat vindt u van de relatie inwoner-gemeente? Bent u tevreden over onze dienstverlening? Als gemeente vinden wij het belangrijk wat u van onze gemeente vindt. 

Eén van de manieren om achter uw mening te komen, is het stellen van vragen via een burgerpeiling van waarstaatjegemeente. Deze week ontvangen 2.000 willekeurig gekozen inwoners een uitnodiging voor deelname aan deze burgerpeiling. De burgerpeiling bestaat uit een vragenlijst die op papier of digitaal ingevuld kan worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau PON. 
 
In de vragenlijst kunt u uw waardering geven over een aantal aspecten van de gemeente. Als een groot aantal inwoners dit doet, kunnen wij op hoofdlijnen de 'staat' van onze gemeente aangeven: hoe staat onze gemeente er op dit moment volgens u als inwoner voor? Wij hopen dat u een zo eerlijk mogelijk oordeel geeft over de gemeente, zodat de staat van de gemeente ook daadwerkelijk weergeeft wat u als inwoner denkt. Voor meer informatie over waarstaatjegemeente kijk op www.waarstaatjegemeente.nl

De vragenlijst van waarstaatjegemeente wordt ook in een aantal andere gemeenten aan burgers voorgelegd, zodat wij onze prestaties als gemeente kunnen vergelijken met andere gemeenten.

Mocht u een vragenlijst in de bus hebben gekregen (vanaf 10 april), dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u aan de burgerpeiling zou willen meewerken. Wij willen u nu al bedanken voor uw moeite. Hiermee helpt u ons ons werk voor u als inwoner beter te doen. 


 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Nieuws