Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 25-05-2017.

Ingekomen omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen

 • d.d. 21 maart 2017, nr. 155521, voor het bouwen van een schuilhok voor vee aan de Achterstrypseweg 7, 3235 NB in Rockanje;
 • d.d. 24 maart 2017, nr. 155838, voor het bouwen van een woning aan de Maasweg 1a, 3233 XE in Oostvoorne;
 • d.d. 27 maart 2017, nr. 155749, voor het veranderen van vijf woningen in ‘nul op de meter’ woningen aan de Gijzenhoekweg 29 t/m 37 (oneven), 3233 TN in Oostvoorne;
 • d.d. 28 maart 2017, nr. 155841, voor het vervangen van de brug nabij de Hooischelf 1, 3235 SN in Rockanje;
 • d.d. 31 maart 2017, nr. 155857, voor het plaatsen van een tijdelijke loods aan de Ruigendijk 6c, 3234 LC in Tinte.

De activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan

 • d.d. 1 april 2017, nr. 155874, voor het plaatsen van een vrijstaand landhuis aan de Langendoenhof, kavel 4 in Rockanje.

De activiteit slopen

 • d.d. 23 maart 2017, nr. 155605, voor het verwijderen van een rookgaskanaal aan de Meeuwenhof 7, 3235 SB in Rockanje;
 • d.d. 27 maart 2017, nr. 155803, voor het gedeeltelijk slopen en verwijderen van asbest uit de woningen Gijzenhoekweg 29 t/m 37 (oneven), 3233 TN in Oostvoorne;
 • d.d. 30 maart 2017, nr. 155849, voor het slopen van een schuurtje en afvoeren van asbestplaten van het schuurdak aan de Molendijk 13, 3233 LN in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 17 april 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen

 • d.d. 4 april 2017, nr. 140144/2016-0098, verzonden d.d. 4 april 2017, voor het bouwen van een restaurant en winkel met twee woningen op de verdieping aan de Dorpsweg 10 in Rockanje;
 • d.d. 4 april 2017, nr. 141573/2016-0116, verzonden d.d. 4 april 2017, voor het plaatsen van twee energiepalen aan Slag Baartmannetje, sectie A nr. 8051 in Oostvoorne;
 • d.d. 4 april 2017, nr. 152882/2017-0020, verzonden d.d. 4 april 2017, voor het wijzigen van de voorgevel van de woning aan de Middelweg 24, 3235 NN in Rockanje.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

De activiteit slopen

 • d.d. 4 april 2017, nr. 155849/2017-062, verzonden d.d. 4 april 2017, voor het slopen van het schuurtje en afvoeren van het asbestdak aan de Molendijk 13, 3233 LN in Oostvoorne;
 • d.d. 4 april 2017, nr. 155605/2017-059, verzonden d.d. 4 april 2017, voor het slopen van een asbesthoudend rookgaskanaal aan de Meeuwenhof 7, 3235 SB in Rockanje.
   

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen