Gehandicaptenparkeerplaats

Dit item is verlopen op 13-09-2017.

Aanwijzing

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verkeersbesluiten zijn  genomen. Dit ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht.

  • Nabij het perceel Dwarsweg 46 in Rockanje is een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen ten behoeve van de bewoner van Dwarsweg 46 in Rockanje, door plaatsing van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).
  • Nabij het perceel Koekoekslaan 15 in Oostvoorne is een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen ten behoeve van de bewoner van Koekoekslaan 15 in Oostvoorne, door plaatsing van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

Het besluit treedt in werking op de dag waarop het besluit wordt gepubliceerd. Het besluit ligt vanaf de publicatie gedurende zes weken ter visie bij het servicepunt in de hal van het gemeentehuis Rockanje. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen