Basisregistratie persoon

Het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne maakt bekend dat met toepassing van artikel 2.60 onder d van de wet basisregistratie personen van de volgende persoon de gegevens zijn gewijzigd in de basisregistratie personen van Westvoorne:

  1. Mevrouw Novi Kristian, Ommeloop 5b, 3235 AM ROCKANJE met ingang van 7 november 2017 adres: Onbekend 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking hiervan bezwaar maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen