APV vergunning

Dit item is verlopen op 13-09-2017.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor: 

  • het organiseren van het evenement Feestavond 100 jaar OVV op 16 september 2017 op het terrein van OVV, Zwartelaan 10 te Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 20 juli 2017 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit betreft een gewijzigde vergunning.
  • het organiseren van het evenement Music Night op 5 augustus 2017 op het terrein van Swinsedreef 22 te Rockanje. De vergunning is afgegeven op 25 juli 2017.
  • het organiseren van het evenement Music Night op 5 augustus 2017 op het terrein van 2e Slag 1 te Rockanje. De vergunning is afgegeven op 25 juli 2017.
  • het organiseren van het besloten evenement 5 jarig bestaan Voornse Hoeve en opening locatie Vierpolders op 26 augustus 2017 op het terrein van Molendijk 25 te Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 27 juli 2017.
  • het organiseren van het evenement Brandweerspelen op 17 augustus 2017 op het parkeerterrein en binnen in MFC De Meander, Vlinderslag 3 te Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 26 juli 2017 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

De vergunningen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje). Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen