Vergadering Cie Inwonerszaken en Algemene Zaken 11-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 01-02-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 28 november 2017

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit regionale samenwerking

8 MKT Horizon, toelichting op de ontwikkelingen

De commissie heeft kennis genomen van de ontwikkelingen.

Bijgevoegde documenten

9 Aanpak voetbalaccommodaties

De fracties van IBW en D66 hebben positief geadviseerd.

De overige fracties hebben een voorbehoud gemaakt bij de behandeling van dit voorstel in de raad.

10 Verordening subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2018

De commissie heeft unaniem positief geadviseerd.

11 Startnotitie Evenementenbeleid

De commissie heeft unaniem positief geadviseerd.

12 Brief van het college 'Damoclesbeleid Westvoorne'

De brief is besproken.

Bijgevoegde documenten

13 Brief van het college 'Blauwalg in het Oostvoornse Meer

De brief is besproken.

14 Brieven van het college 'Toezegging commissie mei 2017, gesprek SBO en gemeente' & 'Raadsinformatiebrief cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2017'

De brief is besproken.

15 Punten voor een volgende vergadering

16 Sluiting

Aantekening:

Bij aanvang van de vergadering zal de heer Gelderland voorstellen deze stukken toe te voegen als extra agendapunt.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen