Sanering verspreid liggende glastuinbouwbedrijven

status: diverse afzonderlijke plannen.

Op 6 juli 2011 is het voornemen bekend gemaakt voor de opstelling van een bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Westvoorne.

Westvoorne kende in 2009, buiten het glastuinbouwgebied Tinte, circa dertig zogenaamde verspreid liggende glastuinbouwbedrijven. In de structuurvisie Glasherstructurering (vastgesteld in 2009, herzien in 2011) is het beleid voor de glastuinbouwsector in Westvoorne vastgelegd. Een van de uitgangspunten in het beleid is de sanering van alle verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in de gemeente. Aanvankelijk werd beoogd een bestemmingsplan te maken waarin in een keer voor het merendeel van de verspreide glastuinbouwbedrijven de bestemming zodanig gewijzigd zou worden dat er geen glastuinbouwbedrijf meer mogelijk zou zijn.

Voordat het bestemmingsplan wordt gewijzigd moeten de afspraken tussen de gemeente en de grondeigenaar over sloop en sanering zijn vastgelegd. De gesprekken over de sanering kunnen niet voor alle bedrijven gelijktijdig konden gevoerd. Het uitgangspunt uit 2011 om alle te saneren bedrijven gezamenlijk in een bestemmingsplan op te nemen is daarom losgelaten. Dit betekent dus dat er verschillende bestemmingsplannen worden gemaakt voor de sanering van de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven. Beleidsmatig blijft het uitgangspunt dat op termijn alle glastuinbouwbedrijven buiten het glastuinbouwgebied worden gesaneerd. Omdat het gaat om een sanering op vrijwillige basis is er echter geen specifiek tijdspad aan te geven voor deze sanering. Bedrijven die hun activiteiten niet wensen te staken behouden hun reguliere mogelijkheden voor de uitoefening van hun bedrijf.

Vergelijkbaar met de sanering van verspreid liggende glastuinbouw is ook de sanering van niet-grondgebonden, intensieve veehouderijen in Westvoorne beleidsuitgangspunt. In de gemeente zijn nog twee van dergelijke intensieve veehouderijlocaties aanwezig (beide varkenshouderijen).

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 start gemeente Westvoorne met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in voorbereiding