voorbereidingsbesluit Stationsweg 43-47 Oostvoorne

status: geheel in werking

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2017 verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie Stationsweg 43-47 in Oostvoorne (voorm. bankgebouw). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie en het voorbereidingsbesluit.

Het college heeft op 18 oktober 2017 tevens verklaard dat zij het voornemen heeft om voor de centrumgebieden van Rockanje en Oostvoorne een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit beleidsvoornemen.

Het voorbereidingsbesluit is ook te bekijken via de website RO-Online.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Geldende plannen