Stand van zaken hertaxaties Koopgarant Elisabethhof

Koopgarantregeling
In 2008 is de verkoop van woningen in het gebouw C├ęzanne binnen het nieuwbouwproject Elisabethhof gestart. Het ging om 18 appartementen. Deze woningen zijn verkocht met de zogenoemde Koopgarantregeling, een regeling om koopwoningen betaalbaarder te maken voor starters. De maandlasten worden door de regeling lager, en de koper heeft de garantie dat de verkopende partij het huis weer terugkoopt.

Taxatiefouten
Het afgelopen jaar werd bekend dat er binnen Koopgarantverkopen door heel Nederland wellicht fouten zijn gemaakt met de begintaxaties. Het Woonbedrijf  Westvoorne, onderdeel van de gemeente Westvoorne, besloot hierop een eigen onderzoek uit te voeren. Uit dit dossieronderzoek bleek dat er taxatiefouten zijn gemaakt bij de eerste Koopgarantverkopen van 18 appartementen aan het Elisabethhof.

De fout betreft de onafhankelijkheid van de taxatie, zoals de richtlijnen van de Koopgarantregeling voorschrijven. Hierdoor is het mogelijk dat de begintaxatiewaarden in 2008 onjuist zijn vastgesteld. Dit betreft alleen de eerste eigenaren van de appartementen. Alle (voormalige) eigenaren van de appartementen zijn hierover ingelicht door het Woonbedrijf.

Stand van zaken hertaxaties
Het is mogelijk dat door deze foutieve taxaties de eerste kopers van de appartementen op het Elisabethhof zijn benadeeld. Daarom laat het Woonbedrijf op dit moment de beginwaarden van alle appartementen in dit complex opnieuw taxeren door een commissie van drie onafhankelijke taxateurs. De hertaxaties duren nog tot en met maart. Het Woonbedrijf verwacht in de maand april de resultaten en zal de (voormalige) eigenaren hiervan op de hoogte stellen. Als uit de nieuwe cijfers van de hertaxaties blijkt dat de (voormalige) eigenaren zijn benadeeld, zal het Woonbedrijf compensatiemaatregelen treffen.

U bevindt zich op: Home > Welkom