Wacht u op bericht over uw aanvraag voor een Wlz-indicatie?

U heeft voor 1 januari een Wlz-indicatie voor ggz-zorg in 2021 aangevraagd. Er zijn heel veel mensen die een aanvraag hebben gedaan. Daarom ontstaat er vertraging. Het kan dus zijn dat het langer duurt voordat u weet óf u een Wlz-indicatie krijgt. U hoort dit uiterlijk in april 2021. 

De zorg die u nu heeft loopt door

Met de zorgkantoren en gemeenten zijn afspraken gemaakt om uw huidige zorg tot de overgang in 2021 door te laten gaan.
Als u zorg in natura heeft, houdt u uw zorg uit de Wmo tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ en uw Wlz-zorg is geregeld door het zorgkantoor.
Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? En gaat uw Wlz-indicatie in na 1 januari 2021? Dan houdt u uw Wmo-pgb, totdat het zorgkantoor heeft besloten of u een pgb voor de Wlz krijgt.


Lees hier verder als u wilt weten wat in uw situatie geldt. 

Informatie over uw aanvraag voor een Wlz-indicatie

Alle betrokken partijen werken er –onder regie van het ministerie van VWS- hard aan om alles soepel te laten verlopen. Als u een aanvraag bij het CIZ heeft ingediend, maar nog geen besluit heeft ontvangen, ontvangt u van het CIZ een brief met uitleg over de vertraging. Heeft u al wel een besluit ontvangen maar is de zorg in de Wlz nog niet geregeld via het zorgkantoor? Dan heeft u hierover van het zorgkantoor een brief ontvangen. 

Heeft u vragen?

In de meeste situaties verloopt alles goed en hoeft u niets te doen. Als u merkt dat er in uw situatie toch iets niet helemaal goed gaat, of als u vragen heeft over uw situatie, neem dan contact op met:

• Uw gemeente, als u nog geen Wlz-indicatie heeft maar nog geen verlenging van uw Wmo-beschikking.
• Uw zorgkantoor als u al wel een Wlz-indicatie heeft en vragen heeft over uw (tijdelijke) Wlz-pgb. Kijk op www.zn.nl/zorgkantorenhttp://www.zn.nl/zorgkantoren om uw zorgkantoor te vinden.
• De SVB als u een pgb heeft en u vragen heeft uw zorgovereenkomst of over de betaling aan uw zorgverleners.
• Het CAK  als u vragen heeft over de eigen bijdrage die u moet betalen. U kunt bellen met (het tijdelijke) telefoonnummer: 0800 – 0300.
• Het Juiste Loket met algemene vragen over de overgang naar de Wlz (zij hebben geen inzage in persoonlijke gegevens, dus kunnen geen vragen beantwoorden die over uw specifieke situatie gaan).