Wacht u op bericht over uw aanvraag voor een Wlz-indicatie?

U heeft voor 1 januari een Wlz-indicatie voor ggz-zorg in 2021 aangevraagd. Er zijn heel veel mensen die een aanvraag hebben gedaan. Daarom ontstaat er vertraging. Het kan dus zijn dat het langer duurt voordat u weet óf u een Wlz-indicatie krijgt. U hoort dit uiterlijk in april 2021. 

De zorg die u nu heeft loopt door

Met de zorgkantoren en gemeenten zijn afspraken gemaakt om uw huidige zorg tot de overgang in 2021 door te laten gaan.
Als u zorg in natura heeft, houdt u uw zorg uit de Wmo tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ en uw Wlz-zorg is geregeld door het zorgkantoor.
Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? En gaat uw Wlz-indicatie in na 1 januari 2021? Dan houdt u uw Wmo-pgb, totdat het zorgkantoor heeft besloten of u een pgb voor de Wlz krijgt.


Lees hier verder als u wilt weten wat in uw situatie geldt.(externe link) 

Informatie over uw aanvraag voor een Wlz-indicatie

Alle betrokken partijen werken er –onder regie van het ministerie van VWS- hard aan om alles soepel te laten verlopen. Als u een aanvraag bij het CIZ heeft ingediend, maar nog geen besluit heeft ontvangen, ontvangt u van het CIZ een brief met uitleg over de vertraging. Heeft u al wel een besluit ontvangen maar is de zorg in de Wlz nog niet geregeld via het zorgkantoor? Dan heeft u hierover van het zorgkantoor een brief ontvangen. 

Heeft u vragen?

In de meeste situaties verloopt alles goed en hoeft u niets te doen. Als u merkt dat er in uw situatie toch iets niet helemaal goed gaat, of als u vragen heeft over uw situatie, neem dan contact op met:

  • Uw gemeente(externe link), als u nog geen Wlz-indicatie heeft maar nog geen verlenging van uw Wmo-beschikking.
  • Uw zorgkantoor als u al wel een Wlz-indicatie heeft en vragen heeft over uw (tijdelijke) Wlz-pgb. Kijk op www.zn.nl/zorgkantoren(externe link) om uw zorgkantoor te vinden.
  • De SVB (externe link) als u een pgb heeft en u vragen heeft uw zorgovereenkomst of over de betaling aan uw zorgverleners.
  • Het CAK (externe link) als u vragen heeft over de eigen bijdrage die u moet betalen. U kunt bellen met (het tijdelijke) telefoonnummer: 0800 03 00.
  • Het Juiste Loket(externe link) met algemene vragen over de overgang naar de Wlz (zij hebben geen inzage in persoonlijke gegevens, dus kunnen geen vragen beantwoorden die over uw specifieke situatie gaan).