Portefeuille

 • Sociaal domein, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet
 • Welzijnsbeleid en vrijwilligersparticipatie
 • Werkgelegenheid
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs, incl. huisvesting
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • School/speelpleinen
 • Dorpsvisies

Regeling waarneming 

 • Alle taken : Jorriena de Jongh - de Champs

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorne-Putten Werkt!
  Centrumgemeente-constructie ondergebracht bij Nissewaard.
  Benoeming/aanwijzing c.q. vertegenwoordiging door het college
 • GR Werkorganisatie Voorne, plaatsvervangend lid (1e)
 • GR Jeugdhulp Rijnmond, lid
 • GGD Rijnmond, lid
 • Havenbedrijf Rotterdam NV / bestuurlijk convenantsoverleg, plaatsvervangend lid
 • Waterleiding Evides (aandeelhoudersvergadering), plaatsvervangend lid
 • Eneco (aandeelhoudersvergadering), plaatsvervangend lid
 • BNG (aandeelhoudersvergadering), plaatsvervangend lid
 • Vereniging Kleine kernenbeleid, lid

Nevenfuncties

 • Ambassadeur Hospice De Waterlelie, onbetaald
 • Politiek verlof dienstverband gemeente Rotterdam, (24 uur) onbetaald
 • Programmamanager kleine kernen (Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg), gemeente Rotterdam (12 uur per week), betaald