Portefeuille

 • Financieel beleid en instrumentarium
 • Informatisering en automatisering
 • Inkoop en aanbestedingen
 • Personeel en organisatie
 • Kunst, cultuur en bibliotheek
 • Sport, incl. accommodaties en verenigingen
 • Nutsbedrijven
 • Musea, monumenten en erfgoed
 • Bestuurlijke Toekomst Westvoorne

Regeling waarneming

 • Informatisering en automatisering : Peter de Jong
 • Personeel en organisatie : Peter de Jong
 • Overige taken : Wilbert Borgonjen

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), plaatsvervangend lid AB
 • Syntrophos, lid
 • Streekarchief Voorne-Putten, Rozenburg, plaatsvervangend lid
 • Voorne-Putten Werkt!
  Centrumgemeente-constructie ondergebracht bij Nissewaard.
  Benoeming/aanwijzing c.q. vertegenwoordiging door het college
 • GR Werkorganisatie Voorne, lid
 • GR Jeugdhulp Rijnmond, plaatsvervangend lid
 • GGD Rijnmond, plaatsvervangend lid
 • Waterleiding Evides (aandeelhoudersvergadering), lid
 • Eneco (aandeelhoudersvergadering), lid
 • BNG (aandeelhoudersvergadering), lid

Nevenfuncties

 • Praktijkmanager bij medisch centrum Helius, Hellevoetsluis en Middelharis, betaald
 • Voorzitter Stichting tot behoud en beheer van de Kerk aan de Ring, Hellevoetsluis, onbetaald