De wegen in de gemeente Westvoorne worden door verschillende overheidsorganisaties beheerd. De gemeente beheert de wegen binnen de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland beheert de N218 en de N496. Alle overige (polder)wegen zijn in beheer bij het waterschap Hollandse Delta.

Werkzaamheden herstraten Molenweg Oostvoorne

Sinds maandag 22 februari 2021 vindt herstrating plaats van de Molenweg in Oostvoorne. De Molenweg, vanaf de Goudhoekweg tot aan de Brielseweg, wordt herstraat met bestaande en nieuwe materialen. Op borden staat aangegeven wanneer welk vak is afgesloten. Doorgaand verkeer op de Molenweg is tijdens de periode van werkzaamheden niet mogelijk. 

Werkzaamheden Suurhoffbrug (A15)

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging https://rwsverkeersinfo.nl/ en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug (A15) is 1 van de 13 bruggen in Zuid-Holland die aangepakt wordt. Rijkswaterstaat renoveert de bestaande Suurhoffbrug en plaatst er dit voorjaar een nieuwe tijdelijke brug naast om de bestaande verbinding te ontlasten. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Hierbij ontvangt u weer een update van de verkeershinder die we de komende periode verwachten i.v.m. de renovatie van de A15 Suurhoffbrug. Voor fietsers is er geen hinder, zij kunnen gebruikmaken van het fietspad naast de nieuwe brug.

Nachtelijke vertragingen richting Rotterdam vanaf 14 juli richting Rotterdam

Van woensdag 14 juli tot donderdag 12 augustus is er sprake van klein oponthoud gedurende 13 nachten ter hoogte van de Suurhoffbrug i.v.m. de aan- en afvoer van materieel. Verkeer richting Rotterdam rijdt voor de Suurhoffbrug bij afrit 8 (Oostvoorne) van de snelweg, om vervolgens via dezelfde oprit de route over de A15 te vervolgen. Dit levert naar verwachting enkele minuten vertraging op. In deze periode is ook enkele nachten maar 1 rijstrook beschikbaar op de nieuwe brug richting Rotterdam; dit levert in de nacht geen extra vertraging op.

Nachtelijke afsluitingen 23 en 29 juli richting Maasvlakte/Oostvoorne 

Op 23 juli (nacht van donderdag op vrijdag) en 29 juli (nacht van woensdag op donderdag) is de A15 Suurhoffbrug tussen 01.00 en 05.00 uur afgesloten voor verkeer richting Maasvlakte/Oostvoorne. Er wordt dan groot bouwmaterieel aangevoerd en er vinden inspecties plaats op de oude Suurhoffbrug op de rijstrook die op dit moment in gebruik is. Gele borden leiden het verkeer om via de N57 en N218. Houd rekening met een vertraging van circa 10 tot maximaal 30 minuten. Een kaart met de omleiding – ook voor gevaarlijke stoffen – vindt u onderaan deze e-mail.

Lees hier over de werkzaamheden aan de Suurhoffbrug

 

Blankenburgverbinding

Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Meer informatie over het project vindt u op www.blankenburgverbinding.nl. Een overzicht van alle werkzaamheden is te vinden op de bouwkaart.

Heinenoord tunnel

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Heinenoord tunnel. Met deze werkzaamheden zorgt Rijkswaterstaat er voor dat u veilig door de tunnels kunt blijven rijden.

Lees meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of www.vananaarbeter.nl of bel 0800 – 8002 (gratis)

Meer informatie over wegwerkzaamheden

Heeft u een vraag of klacht over een weg? Dan kunt u rechtstreeks de wegbeheerder benaderen.

Informatie over waterschap wegen
Informatie over provinciale wegen