De wegen in de gemeente Westvoorne worden door verschillende overheidsorganisaties beheerd. De gemeente beheert de wegen binnen de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland beheert de N218 en de N496. Alle overige (polder)wegen zijn in beheer bij het waterschap Hollandse Delta.

Werkzaamheden herstraten Molenweg Oostvoorne

Maandag 22 februari 2021 start firma AC de Groot in opdracht van de gemeente Westvoorne met het herstraten van de Molenweg in Oostvoorne.

De Molenweg, vanaf de Goudhoekweg tot aan de Brielseweg, wordt herstraat met bestaande en nieuwe materialen. 

Het gehele werk duurt ongeveer 6 weken en wordt in fases uitgevoerd. Vanaf de kruising Molenweg/Buitenhof wordt richting de Brielseweg gewerkt. Tijdens de werkzaamheden wordt met bebording aangegeven wanneer welk vak wordt afgesloten.

Gedurende het gehele werk is doorgaand verkeer op de Molenweg niet mogelijk.

Missing media item.

Tijdelijke versmalling A15 en afsluiting afrit Rozenburg Centrum vanaf eind januari t/m maart 2021

Van zondag 24 januari tot zaterdagavond 20 februari wordt de A15 ter hoogte van Rozenburg versmald van 3 naar 2 rijstroken per richting. Ook afrit 14 Rozenburg Centrum van de A15 vanuit Europoort is in deze periode afgesloten. In de ochtend- en avondspits kunnen files ontstaan. Weggebruikers wordt aangeraden om de spits zoveel mogelijk te mijden. De versmalling is nodig vanwege werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding, de nieuwe snelweg tussen de A15 en de A20.

Bij knooppunt Rozenburg sluit de Blankenburgverbinding aan op de A15. Voor deze aansluiting is een eerste zogenoemde fly-over in aanbouw. Dit viaduct wordt gebouwd op een tijdelijke tafelconstructie die over de A15 staat. Hierdoor kan het verkeer op de snelweg onder de werkzaamheden door rijden. 

Om veilig te kunnen werken, is de maximumsnelheid op de A15 tijdens de gehele bouwperiode van het knooppunt teruggebracht naar 70 kilometer per uur. Bij sommige werkzaamheden aan de fly-over is het daarnaast noodzakelijk om op de A15 in beide rijrichtingen tijdelijk terug te gaan naar twee rijstroken. De eerste periode van versmalling van de A15 is van 24 januari tot 20 februari. In de zomer van 2021 is er een tweede periode. Zie ook de video hierover. 

Omleiding

Verkeer op de A15 vanuit Europoort dat in deze periode afrit 14 Rozenburg Centrum wil nemen, wordt omgeleid via afrit 12 Brielle en de Calandbrug.
Lees hier meer informatie.

Afsluitingen eerste kwartaal

Voor de werkzaamheden aan het knooppunt en het aanpassen van de verkeerssituatie zijn in het eerste kwartaal van 2021 ook enkele nacht- en weekendafsluitingen noodzakelijk. De A15 is op de volgende tijdstippen in beide richtingen afgesloten tussen op- en afrit 12 Brielle (Thomassentunnel) en afrit 14 Rozenburg Centrum, inclusief de tussengelegen op- en afritten:

• Van vrijdag 12 maart 22:00 uur tot maandag 15 maart 05:00 uur 

Het verkeer wordt omgeleid. 

 

Werkzaamheden Suurhoffbrug (A15)

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging https://rwsverkeersinfo.nl/ en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug (A15) is 1 van de 13 bruggen in Zuid-Holland die aangepakt wordt. Rijkswaterstaat renoveert de bestaande Suurhoffbrug en plaatst er dit voorjaar een nieuwe tijdelijke brug naast om de bestaande verbinding te ontlasten. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Lees hier over de werkzaamheden aan de Suurhoffbrug

 

Blankenburgverbinding

Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Meer informatie over het project vindt u op www.blankenburgverbinding.nl. Een overzicht van alle werkzaamheden is te vinden op de bouwkaart.

Heinenoord tunnel

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Heinenoord tunnel. Met deze werkzaamheden zorgt Rijkswaterstaat er voor dat u veilig door de tunnels kunt blijven rijden.

Lees meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of www.vananaarbeter.nl of bel 0800 – 8002 (gratis)

Meer informatie over wegwerkzaamheden

Heeft u een vraag of klacht over een weg? Dan kunt u rechtstreeks de wegbeheerder benaderen.

Informatie over waterschap wegen
Informatie over provinciale wegen