De wegen in de gemeente Westvoorne worden door verschillende overheidsorganisaties beheerd. De gemeente beheert de wegen binnen de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland beheert de N218 en de N496. Alle overige (polder)wegen zijn in beheer bij het waterschap Hollandse Delta.

Werkzaamheden Suurhoffbrug (A15)

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging https://rwsverkeersinfo.nl/(externe link) en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug (A15) is 1 van de 13 bruggen in Zuid-Holland die aangepakt wordt. Rijkswaterstaat renoveert de bestaande Suurhoffbrug en plaatst er dit voorjaar een nieuwe tijdelijke brug naast om de bestaande verbinding te ontlasten. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Lees hier over de werkzaamheden aan de Suurhoffbrug(externe link)

Blankenburgverbinding

Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Meer informatie over het project vindt u op www.blankenburgverbinding.nl(externe link)

Heinenoord tunnel

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Heinenoord tunnel. Met deze werkzaamheden zorgt Rijkswaterstaat er voor dat u veilig door de tunnels kunt blijven rijden.

Lees meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden(externe link) of www.vananaarbeter.nl(externe link) of bel 0800 – 8002 (gratis)

Calandbrug N15

De rechterrijstrook van de Calandbrug (N15) richting Rotterdam/Rozenbrug is vanaf 29 november 2021 afgesloten in verband met de veiligheid voor de weggebruiker. Begin deze zomer zijn er scheuren geconstateerd in het rijdek. Deze zijn gelast, maar daarna zijn er opnieuw scheuren geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat deze scheuren niet weer gelast kunnen worden. Door de rijstrookafzetting kan de brug veilig gebruikt blijven worden tot aan het herstel. Tot die tijd inspecteren wij de brug regelmatig.

De Calandbrug (1969) wordt intensief gebruikt en heeft te lijden onder het toegenomen en steeds zwaardere verkeer. De scheuren zijn ontstaan door de zware belasting van de rechterrijstrook.
De brug staat op de planning voor renovatie in 2025, door actieve monitoring zijn de scheuren geconstateerd. Door de eerdere reparaties is het staal onder vooral de rechterrijstrook van het beweegbare deel, bros geworden. Door de afsluiting van de rijstrook rijdt er geen verkeer meer over de scheuren en zullen ze niet groter worden. Verkeer op de linkerrijstrook heeft geen invloed op deze scheurvorming.

Hinder

Rijkswaterstaat verwacht dat door het afsluiten van één rijstrook de hinder voor het wegverkeer beperkt zal zijn. In principe is een rijstrook genoeg om al het verkeer te kunnen afwikkelen. Afgezien van files door brugopeningen of incidenten zal er geen tot zeer beperkt oponthoud zijn. De afsluiting van de rijstrook heeft geen gevolgen voor de bediening van de brug voor de scheepvaart. Het fiets- en voetpad blijven gewoon beschikbaar.

Herstelwerkzaamheden

Rijkswaterstaat onderzoekt wat de beste manier is om het rijdek te repareren, waarbij wordt afgewogen of de herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden in 2022 of in combinatie met de renovatie van de gehele brug door ProRail in 2025. De omgevingspartijen worden ook betrokken bij deze afweging. 

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd.

Renovatie

In 2025 staat de renovatie van de Calandbrug gepland. Deze renovatie wordt uitgevoerd door ProRail als beheerder van de brug. Het rijdek is in beheer van Rijkswaterstaat. 
 

A20

Afsluitingen op en rond de A20 bij Vlaardingen vanaf 10 januari

De A20 wordt tussen het toekomstige knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kethelplein in beide richtingen met één rijstrook verbreed. Deze verbreding is nodig omdat er straks door de komst van de Blankenburgverbinding (A24) meer verkeer op dit deel van de A20 rijdt. In 2022 zijn hiervoor diverse aanpassingen van het wegennet en wegafsluitingen nodig. 

Versmalling oprit 9 richting Rotterdam Holysingel, Vlaardingen

Vanaf 14 januari is de oprit van de Holysingel naar de A20 richting Rotterdam versmald naar één rijstrook. Dit is nodig omdat er zowel aan de linker- als aan de rechterkant van de oprit werkruimte nodig is voor de bouw van de geluidschermen. 
Door de versmalling van de oprit zal met name in de spits vertraging ontstaan vanuit de wijk Holy op de Holysingel. Het verkeer wordt daarom geadviseerd om de spits te mijden of een andere route te rijden. De oprit is tot komende zomer versmald.

Nachtafsluiting oprit 9 van 10 t/m 14 januari

Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 januari wordt tussen ’s avonds 21:00 uur en ’s ochtends 05:00 uur op de oprit gewerkt. In deze nachten is de oprit afgesloten. Verkeer wordt omgeleid naar oprit 10 Schiedam-Noord.

Aanpassing verkeerssituatie Lepelaarssingel, Vlaardingen 

Om geluidschermen op het A20-viaduct over de Lepelaarsingel te kunnen plaatsen, wordt de verkeerssituatie op de Lepelaarsingel aangepast. Op dit moment rijdt al het verkeer aan de westkant van de Lepelaarsingel. Vanaf donderdag 13 januari rijdt het auto- en fietsverkeer aan de oostkant. De wegen aan de westkant worden afgesloten, net als het fietspad achter het Zonnehuis. Dit duurt tot het begin van het voorjaar. 

Nachtafsluiting Lepelaarsingel van 12 op 13 januari 

Om de verkeerssituatie aan te passen is van woensdag 12 januari 20:00 uur tot donderdag 13 januari 05:00 uur de Lepelaarsingel in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Holysingel.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de A20 in 2022
www.blankenburgverbinding.nl/a20(externe link)

Meer informatie over wegwerkzaamheden

Heeft u een vraag of klacht over een weg? Dan kunt u rechtstreeks de wegbeheerder benaderen.

Informatie over waterschap wegen(externe link)
Informatie over provinciale wegen(externe link)