Toelichting

Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of snoeiafval verbranden op uw terrein, in de buitenlucht (buiten een inrichting zoals, bedoeld in de Wet Milieubeheer). Voor het stoken van vuur heeft u een ontheffing van het algemeen verbod nodig.

Hoe werkt het?

 • U dient de ontheffing voor het stoken van vuur uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de gemeente. De meeste gemeenten hebben hiervoor een standaardaanvraagformulier.
 • Doorgaans zal de gemeente uw aanvraag honoreren, maar het kan voorkomen dat de gemeente de ontheffing weigert af te geven.
  Gronden om de ontheffing te weigeren zijn
  • Bescherming van het milieu
  • Het belang van de openbare orde en veiligheid.
  • Bescherming van de woon- en leefomgeving.
  • Bescherming van flora en fauna.
  • Voorkomen van hinder.

Als de beslissing van de gemeente negatief is en u kunt zich daar niet in vinden, dan heeft u tot zes weken nadat u de beslissing ontving de mogelijkheid om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?