Heeft u tijd over en wilt u zich inzetten voor de maatschappij? Dan kunt u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligers geven niet alleen, maar krijgen ook veel terug voor het werk dat zij doen. In Weekblad Westvoorne leest u maandelijks artikelen over mensen die met veel plezier vrijwilligerswerk verrichten.

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen betaling ontvangt. U kunt vrijwilligerswerk doen bij verenigingen en scholen en Westvoorne. Bij een vereniging kunt u bijvoorbeeld bestuurswerk doen of werken in de kantine. Op scholen kunt u bijvoorbeeld aan de slag als voorleesouder of overblijfouder.
 

Waar vind ik vrijwilligerswerk?

U kunt vrijwilligerswerk vinden via de Vrijwilligerscentrale of het UWV. Deze organisaties houden contact met organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. 

Ik ontvang een uitkering en wil vrijwilligerswerk doen

Wanneer u niet werkt, heeft u sneller kans om in sociaal isolement te raken. Om dit te voorkomen, kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. U levert dan toch een bijdrage aan de maatschappij. Vrijwilligerswerk vergroot bovendien de kans op het vinden van betaald werk.

Let op: Ontvangt u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Dan heeft u daar toestemming van de gemeente voor nodig. Uw vrijwilligerswerk mag uw kans op betaald werk niet verkleinen.

Heeft u toestemming gekregen? Dan kunt u zelf op zoek gaan naar vrijwilligerswerk. Wanneer u vrijwilligerswerk heeft gevonden, neemt u contact op met uw contactpersoon van de gemeente.
Hij of zij zorgt er dan voor dat het vrijwilligerswerk onderdeel wordt van uw trajectplan.