Verkoop openbaar groen

U kunt openbaar groen kopen bij de gemeente. Hiervoor kunt u een verzoek indienen. Aan het kopen van openbaar groen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Voldoet uw verzoek aan deze voorwaarden? Dan doorloopt u onderstaande verkoopprocedure. 

Verkoopprocedure

De verkoop gebeurt op basis van taxatie naar economische waarde. U betaalt de kosten voor de taxatie, ongeacht of u het groen daadwerkelijk koopt. Vervolgens neemt de gemeente een principebesluit in de vorm van een voornemen tot verkoop. 

De gemeente publiceert het besluit, waarop belanghebbenden kunnen reageren. Ingediende reacties worden eerst beoordeeld. Geven deze reacties de gemeente reden om alsnog van het voornemen tot verkoop af te zien? Dan trekt de gemeente het eerder genomen principebesluit in. Geven de reacties geen reden om van verkoop af te zien? Dan wordt overgegaan tot de eigendomsoverdracht. Dat gebeurt ook als er geen reacties zijn. 

Meer informatie over verkoop openbaar groen

Neem contact op met het Servicepunt van de gemeente.
Telefoonnummer: 14 0181.
Bezoekadres: Raadhuislaan 6, 3235 AP, Rockanje(externe link)