Wie mogen er stemmen 20 maart 2019?

Bekijk hier de voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezing.

Provinciale Staten

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten (het actief kiesrecht) zijn:

  • De kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit,
  • is 18 jaar of ouder en
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.
     

Waterschapsverkiezing

Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) gelden de volgende eisen:

  • Kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn.
  • Kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • Kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen.

Alle kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk op 2 maart de stempas(sen) in de brievenbus. Op 8 maart worden de kandidatenlijsten huis-aan-huis verspreid.

U bevindt zich op: Home > Verkiezingen 2019