Uitslag verkiezingen 20 maart 2019

Verkiezingen 20 maart 2019

Definitieve uitslagen van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2019 in Westvoorne

Na 22 maart 2019 voor wat betreft de Provinciale Staten en 25 maart 2019 voor wat betreft de Waterschappen zijn alle voorlopige uitslagen door de Centrale stembureaus definitief geworden.

In de tabel hieronder vindt u de  verdeling van de Westvoornse stemmen. 

  • Kiesgerechtigden: 12006
  • Opkomst 60,81 % 

Stemmen per partij in de lijstvolgorde zoals vastgesteld door de Kiesraad.

Lijstnr Naam partij Aantal stemmen 
1 VVD 1802
2 PVV 508
3 D66 497
4 CDA  570
5 PvdA 555
6 SP 240
7 SGP 42
8 ChristenUnie  216
9 GroenLInks 295
10 Partij voor de Dieren 345
11 50PLUS 342
12 DENK  6
13  NIDA  3
14 Code Oranje 24 24
15 FvD 1747
16 LPZH 65
17 Jezus Leeft  3

Aantal geldige stemmen op kandidaten 7260
Aantal blanco stemmen 21
Aantal ongeldige stemmen 20 
Opkomst percentage 60,07%

Voorlopige uitslag verkiezing Waterschap Hollandse Delta 2019

Lijst Naam  Aantal stemmen
1 Waterschapspartij Hollandse Delta  3331
2 CDA  427
3 VVD  1071
4  PvdA  369
5  Water Natuurlijk  367
6 SGP 44
7 ChristenUnie  175
8 50PLUS  301
9 AWP niet politiek wel deskundig  172
10 Hollandse Delta Natuurlijk 810

Aantal geldige stemmen op kandidaten 7067
Aaantal blanco stemmen 92
Aantal ongeldige stemmen 24
Opkomstpercentage 57,6%

U bevindt zich op: Home > Uitslag verkiezingen 20 maart 2019