Provinciale Statenverkiezingen 2019

In Westvoorne gaan we naar de stembus voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Provinciale Staten bedenken op hoofdlijnen wat er moet gebeuren in de provincie. Ook controleren zij of de Gedeputeerde Staten dit goed uitvoeren. Bovendien kiezen de Provinciale Staten de leden voor de Eerste Kamer. De provincie heeft taken op het gebied van werkgelegenheid, wonen, bereikbaarheid, natuur en recreatie e.a.. Het zijn heel veel verschillende onderwerpen, waarin ook verschillende keuzes gemaakt kunnen worden. En waar u dus ook iets over te zeggen heeft. 

Meer weten over Provinciale Statenverkiezing?

 

U bevindt zich op: Home > Provinciale Statenverkiezingen 2019